Châu Âu nợ Italy một lời xin lỗi

Châu Âu nợ Italy một lời xin lỗi

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu tuyên bố toàn thể châu Âu nợ Italy một lời xin lỗi vì đã không có sự cảm thông trong thời gian đầu chống dịch Covid19.