Khi bão dông ngang qua tổ ấm…

Khi bão dông ngang qua tổ ấm…

Dẫu bão dông đi ngang qua tổ ấm nhưng lòng ta vẫn tìm được sự bình yên, thanh thản và tạo được nụ cười cho mình, cho con...Đó là hạnh phúc!