Thà rằng không có chồng

Thà rằng không có chồng

Thà tôi không có chồng, con xa cha, mẹ con tôi xác định cố gắng. Sẽ không còn trông chờ hay ỷ lại, cũng không cả những tủi thân hay tức tối.
Khi bão dông ngang qua tổ ấm…

Khi bão dông ngang qua tổ ấm…

Dẫu bão dông đi ngang qua tổ ấm nhưng lòng ta vẫn tìm được sự bình yên, thanh thản và tạo được nụ cười cho mình, cho con...Đó là hạnh phúc!