Chồng có người khác

Chồng có người khác

Oanh choáng váng khi nghe tin chồng có người khác. Thấy Oanh chưa chịu tin, người bạn chở Oanh tới tận quán cà phê nơi cặp đôi đang hò hẹn.