Thứ Sáu, 07/05/2021, 12:09 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Samsung lạnh lùng từ chối giúp đỡ Apple

    Apple đề nghị Samsung công khai tài liệu về kho ứng dụng trong trận chiến pháp lý với các nhà phát triển về mức phí 30% trên App Store. Nhưng Samsung nhất quyết từ chối.