Đội chó cứu hộ trên bờ biển Italia

Đội chó cứu hộ trên bờ biển Italia

Tại bãi biển Riva Tarquini (Italia), tất cả những chú chó ở đây đều tham gia huấn luyện trong 1 năm để đủ khả năng tham gia ứng cứu người bị nạn.