Người vui buồn với 'nghề quét rác' trên không gian số

Người vui buồn với 'nghề quét rác' trên không gian số

Trực tiếp xây dựng Nghị định 91 về chống tin nhắn rác, email rác, cuộc gọi rác, chuyên viên Cục An toàn thông tin Đặng Huy Hoàng chia sẻ rằng anh và các cộng sự rất vui vì góp chút sức nhỏ để giảm thiểu “rác” trên không gian số.
Những chính sách nào có hiệu lực trong tháng 10?

Những chính sách nào có hiệu lực trong tháng 10?

Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp; bán hàng nhập lậu bị phạt đến 200 triệu đồng; làm hư hại mốc giới bị phạt 40-50 triệu đồng... là những chính sách có hiệu lực trong tháng 10.