Chủ Nhật, 16/05/2021, 10:04 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Người vui buồn với 'nghề quét rác' trên không gian số

    Trực tiếp xây dựng Nghị định 91 về chống tin nhắn rác, email rác, cuộc gọi rác, chuyên viên Cục An toàn thông tin Đặng Huy Hoàng chia sẻ rằng anh và các cộng sự rất vui vì góp chút sức nhỏ để giảm thiểu “rác” trên không gian số.