Chính phủ yêu cầu đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển

03/05/2023 12:30

Thủ tướng yêu cầu đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về số liệu tổng hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 2/5/2023 về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025.

Công điện nêu rõ thực hiện Nghị quyết số 39/2021 của Quốc hội, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 326 phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

Tuy nhiên, đến nay một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025, tập trung vào chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất giao thông, đất thể dục thể thao, đất công trình năng lượng, đất khu công nghệ cao, đất trồng lúa, đất rừng 3 loại rừng, đất quốc phòng, đất an ninh.

quy dat,  quy hoach,  bat dong san anh 1
Các tỉnh, thành phố cần đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch và chịu trách nhiệm về số liệu tổng hợp. Ảnh: Hoàng Hà.

Đồng thời, tại Điều 15 Nghị quyết số 81/2023 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 yêu cầu các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch phải được rà soát, điều chỉnh phù hợp, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy nguồn lực từ đất đai, Thủ tướng yêu cầu các công việc cần thực hiện nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy nguồn lực từ đất đai.

Thứ nhất, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu tổng hợp, việc đề xuất đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch và việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất theo quy hoạch.

Triển khai lập trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ (bao gồm tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; tỷ lệ sử dụng đất cho các mục tiêu sản xuất kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng…)

Trong trường hợp nhu cầu sử dụng đất có phát sinh so với chỉ tiêu đất được phân bổ, các địa phương phải gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/5 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Thứ hai, trên cơ sở tổng hợp báo cáo nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng hợp, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia tại kỳ họp tháng 10 sắp tới.

Thứ ba, Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030.

Cuối cùng, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và pháp luật trong việc tổ chức thực hiện.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ yêu cầu đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO