chinh don dang

Bài 1: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài
một tháng trước Xã hội
Với những bổ sung, kế thừa, hoàn thiện đường lối về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội, Đảng ta đã ngày càng khẳng định quyết tâm, quyết liệt, tạo bước chuyển biến mới trong công tác này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
vietnam.vn