chinh don dang

Tăng cường biện pháp, mở rộng phạm vi về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
2 tháng trước Chính trị
Đề cập đến nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực...
  • Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 4 lần này sẽ tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".
  • Về nhận thức, cần phải xác định rõ, dù ở đâu cũng sẽ có sự tha hóa quyền lực. Muốn kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng thực sự hiệu quả thì cùng với dẹp nạn “chạy chức”, “chạy quyền”, phải kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin-cho vì đây chính là nguyên nhân trực tiếp sinh ra tha hóa quyền lực; đồng thời phải nhìn thẳng vào thực tế đời sống cán bộ, công chức để có những chính sách chăm lo thỏa đáng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
vietnam.vn