Hình ảnh Chúa cứu thế 'đeo khẩu trang' tại Rio de Janeiro, Brazil

Hình ảnh Chúa cứu thế 'đeo khẩu trang' tại Rio de Janeiro, Brazil

Hình ảnh bức tượng Chúa Cứu thế 'đeo khẩu trang' được tạo hình bởi đèn led tại Rio de Janeiro vào 3/5 vừa qua nhằm nâng cao nhận thức về các biện pháp bảo vệ chống lại coronavirus mới. Nó được tổ chức bởi chiến dịch "Todos pela Saude" ("Tất cả vì sức khỏe").