Ba mẹ “đụng độ” nhau suốt

Ba mẹ “đụng độ” nhau suốt

Ông bà như hai chiếc xe đối đầu. Hễ em góp ý với bà, thì bà giận dỗi, hễ góp ý với ông thì ông bảo cứ về mà chiều mẹ.