Thứ Năm, 15/04/2021, 09:04 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Ai đang điều tiết giá vàng trong nước?

    Việc giá vàng thế giới xuống sẽ tác động đến giá vàng trong nước nhưng các doanh nghiệp kinh doanh vàng, đặc biệt là doanh nghiệp 'độc quyền' không thể để giá xuống quá thấp so với mức giá đảm bảo có lợi nhuận...

  • Giá vàng trong nước không thể mãi 'một mình một chợ'

    Trước chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới quá lớn, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng ngân hàng BIDV cho rằng, sẽ rủi ro cho nhà đầu tư khi Việt Nam không thể mãi 'một mình một chợ'.

  • "Liều thuốc" nào cắt cơn loạn giá vàng?

    Mỗi doanh nghiệp ấn định một giá vàng, điều đáng nói hơn giá vàng miếng SJC "bỏ xa" giá vàng quốc tế tới 8 triệu đồng mỗi lượng, khiến người mua "khóc thầm".