Vợ tính toán với bà con nhà chồng

Vợ tính toán với bà con nhà chồng

Chú vào mấy ngày rồi ra, tiếp đãi đàng hoàng là bổn phận của con cháu. Thế mà vợ tôi suy tính từng đồng, dò xét từng bước đi của các chú.