Viễn cảnh nào cho châu Á trong năm 2021?

Viễn cảnh nào cho châu Á trong năm 2021?

Với những biến động trong năm 2020 từ ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, căng thẳng Mỹ - Trung… cho đến vấn đề Biển Đông, châu Á sẽ vẫn là tâm điểm chú ý năm 2021.