Muôn cách chặn quảng cáo trên YouTube

Muôn cách chặn quảng cáo trên YouTube

Không thể chuyển sang dịch vụ khác do thiếu nội dung, nhiều người chọn cài ứng dụng chặn quảng cáo hoặc mua tài khoản Premium “lậu” để thoát quảng cáo trên YouTube.
Cách bỏ qua các quảng cáo phiền phức trên YouTube

Cách bỏ qua các quảng cáo phiền phức trên YouTube

Khi đăng ký YouTube Premium, bạn sẽ không phải xem quảng cáo ở đầu video, tuy nhiên, những người sáng tạo nội dung vẫn có thể đưa quảng cáo riêng vào trong video. Làm thế nào để bỏ qua những thành phần phiền phức này?