Chậm rà soát thực trạng cấp GCN QSDĐ lần đầu cho dân, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi phê bình nhiều cá nhân

Lan Anh | 18/08/2021, 20:19

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu Sở TN&MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan khẩn trương nghiêm túc và chấn chỉnh việc rà soát thực trạng cấp GCN QSDĐ lần đầu cho dân, đồng thời tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Ngày 18/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn số 4065/UBND-KSTTHC về việc nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Theo đó, đối với nhiệm vụ “Rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về số lượng hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu hiện nay trên địa bàn tỉnh còn bao nhiều trường hợp chưa được giải quyết” và “Đề xuất UBND tỉnh xem xét hướng giải quyết”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT tiếp tục khẩn trương phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã rà soát, tổng hợp, báo cáo lại UBND tỉnh về số lượng hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu hiện nay trên địa bàn tỉnh còn bao nhiều trường hợp chưa được giải quyết. Hoàn thành trước ngày 31/9/2021.

Chủ tịch Quảng Ngãi phê bình Giám đốc Sở TN&MT chưa nghiêm túc trong việc xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan

Đồng thời, phê bình Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, Bình Sơn, Trà Bồng, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Sơn Hà và thị xã Đức Phổ thực hiện không nghiêm túc trong công tác báo cáo, cung cấp số liệu hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu hiện nay trên địa bàn quản lý cho Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, làm kéo dài thời gian chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công văn cũng nêu rõ, phê bình Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành chưa nghiêm túc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý; chưa nhìn thẳng vào sự thật, né tránh trách nhiệm, không quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về “Tổ chức chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý”.

Do đó, yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành nghiêm túc rà soát, đánh giá lại mức độ vi phạm của từng cá nhân, đơn vị có liên quan để tiếp tục xem xét việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, gắn với trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, thẩm định, xử lý hồ sơ cấp GCN QSDĐ lần đầu nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Hoàn thành trước ngày 1/10/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thẳng thắn phê bình Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi không nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ xin lỗi Nhân dân trên địa bàn bằng văn bản để công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Do vậy, yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện xin lỗi, hoàn thành trước ngày 20/8/2021; Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành công khai ngay văn bản xin lỗi trên phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 20/8/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho cơ quan, địa phương tại Thông báo số 181/TB-UBND ngày 25/5/2021, Thông báo số 219/TB-UBND ngày 27/6/2021 và tại Công văn này.

Thực trạng chậm giải quyết, cấp sổ đỏ cho người dân tồn tại dai dẳng ở Quảng Ngãi

Đồng thời, tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đẩy mạnh việc kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động giải quyết TTHC nói chung và hoạt động giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai nói riêng của các cơ quan, địa phương để kịp thời tham mưu chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Trước đó báo TN&MT đã phản ánh thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN QSDĐ) lần đầu trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành phần lớn hồ sơ giải quyết đều trễ hẹn.

Quảng cáo

Cụ thể, trong năm 2020, tổng số hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu của hộ gia đình, cá nhân (công dân) Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi thực hiện tiếp nhận, giải quyết là 2.480 hồ sơ, trong đó có 675 hồ sơ tiếp nhận từ năm 2019 tồn đọng chuyển qua giải quyết trong năm 2020. Thế nhưng chỉ có 632 hồ sơ đã giải quyết, trong đó có 36 hồ sơ giải quyết đúng hẹn, 596 hồ sơ giải quyết trễ hẹn, chiếm 94,3%. Có 988 hồ sơ không đủ điều kiện xử lý, đã thực hiện trả lại cho công dân.

Còn tại huyện Nghĩa Hành, trong năm 2020, Văn phòng đăng ký đất đai- Chi nhánh huyện tiếp nhận, giải quyết 251 hồ sơ đăng ký cấp GCN QSDĐ lần đầu của hộ gia đình, cá nhân. Đã giải quyết, trao trả cho công dân 136 hồ sơ, trong đó có 40 hồ sơ đúng hẹn và 96 hồ sơ trễ hẹn (chiếm tỷ lệ 70,6%); 28 hồ sơ đang thụ lý chưa có kết quả giải quyết.

Trước 30/9/2021 phải hoàn thành rà soát báo cáo UBND tỉnh về số lượng hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ lần đầu chưa giải quyết

Do đó, ông Đặng Văn Minh yêu cầu Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất đối với một số địa phương còn lại để đánh giá toàn diện và báo cáo UBND tỉnh về tình hình cấp GCN QSDĐ lần đầu hiện nay trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về số lượng hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu hiện nay trên địa bàn tỉnh còn bao nhiêu trường hợp chưa được giải quyết trước ngày 30/6/2021.

Tuy nhiên, hết thời hạn trên, Sở TN&MT vẫn không tổng hợp đầy đủ số lượng Hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn bao nhiêu trường hợp chưa được giải quyết và đề xuất hướng giải quyết. Nguyên nhân do các huyện Trà Bồng, Lý Sơn, Tư Nghĩa , Sơn Tịnh và thị xã Đức Phổ chưa gửi số liệu đầy đủ; Bình Sơn, Ba Tơ không phối hợp gửi kết quả.

Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chậm rà soát thực trạng cấp GCN QSDĐ lần đầu cho dân, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi phê bình nhiều cá nhân
vietnam.vn