Cầu hai tầng ở vùng núi Trung Quốc

Cầu hai tầng ở vùng núi Trung Quốc

Người ta đã mất ba năm để xây dựng cây cầu này ở Trung Quốc. Được khai trương vào cuối tháng 9, giờ đây cầu này đã trở thành nam châm thu hút du khách đến chụp ảnh.