Harley-Davidson lao đao trong đại dịch Covid-19

Harley-Davidson lao đao trong đại dịch Covid-19

Sa thải bớt nhân công là một phần trong kế hoạch cải tổ của Harley-Davidson dưới sự điều hành của CEO mới, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế.