Hành trình 12 giờ phẫu thuật ca song sinh dính liền

Hành trình 12 giờ phẫu thuật ca song sinh dính liền

Trải qua hơn 12 giờ "cân não" của đội ngũ gần 100 y, bác sĩ, cuộc phẫu thuật tách cặp song sinh dính liền phức tạp đã kết thúc tốt đẹp. Hiện 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được đưa về Khoa Hồi sức an toàn.