cap dat

Nghị định 120/2010/NĐ-CP và Nghị định 61/CP đều đã hết hiệu lực
14 giờ trước Tư vấn luật
Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đã cấp trái thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 phải nộp tiền sử dụng đất theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
vietnam.vn