Những “mảnh ghép” trong môi trường đào tạo cao đẳng

Những “mảnh ghép” trong môi trường đào tạo cao đẳng

Bên cạnh môi trường kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành, mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược còn thu hút sinh viên bởi những điều kiện thuận lợi trong quá trình đào tạo.