Căn hầm bí mật của nhà Bill Gates có gì?

Căn hầm bí mật của nhà Bill Gates có gì?

Năm 1995, cha của Bill Gates mua lại gia tài ảnh của Otto Bettman. 6 năm sau, Gates quyết định chuyển chúng một hầm bí mật dưới lòng đất để giữ an toàn tuyệt đối cho số ảnh.