Thứ Năm, 06/05/2021, 04:16 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Căn hầm bí mật của nhà Bill Gates có gì?

    Năm 1995, cha của Bill Gates mua lại gia tài ảnh của Otto Bettman. 6 năm sau, Gates quyết định chuyển chúng một hầm bí mật dưới lòng đất để giữ an toàn tuyệt đối cho số ảnh.