Sao chồng không la lối vợ?

Sao chồng không la lối vợ?

Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, con người khi thăng lúc trầm là chuyện bình thường của cuộc sống mà thôi.
“Cái tôi” của người phụ nữ

“Cái tôi” của người phụ nữ

Người phụ nữ ngày nay hấp dẫn hơn là bởi ở mỗi người đều tồn tại “cái tôi” rất riêng biệt, thế nhưng chính nó cũng là con dao hai lưỡi.