Tại sao Windows càng cập nhật càng nhiều lỗi?

Tại sao Windows càng cập nhật càng nhiều lỗi?

Lời giải thích dưới đây của một cựu nhân viên Microsoft, người từng có 15 năm phát triển các công cụ kiểm thử tự động cho Windows, sẽ cho ta biết rõ hơn nguyên nhân đằng sau nó.