Cách tính phần trăm lương hưu với người đóng bảo hiểm xã hội hơn 20 năm

Minh Hương | 25/05/2022, 10:36

Bà Nguyễn Hằng hỏi: Tháng 7.2023, tôi sẽ nghỉ hưu, tôi mới đóng bảo hiểm xã hội được 22 năm. Vậy tôi được hưởng lương hưu hằng tháng bao nhiêu phần trăm?

Về vấn đề này, Công ty Luật TNHH YouMe cho biết - Điều 54 Bộ Luật Lao động 2021 quy định điều kiện hưởng lương hưu như sau:

1. Người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và i Khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

Khoản 1,2 Điều 169 Bộ Luật Lao động 2021 quy định tuổi nghỉ hưu như sau:

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định mức lương hưu hằng tháng như sau:

Quảng cáo

Mức lương hưu hằng tháng tại Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

2. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính như sau:

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

Như vậy, năm 2023 bà về hưu đã đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Mức hưởng lương hưu được tính như sau: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bà là: 22 năm; 15 năm đầu tính bằng 45%; Từ năm thứ 16 đến năm thứ 22 là 7 năm, tính thêm: 7 x 2% = 14%;

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà là: 45% + 14% = 59%.

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cách tính phần trăm lương hưu với người đóng bảo hiểm xã hội hơn 20 năm
vietnam.vn