Thứ Hai, 12/04/2021, 04:18 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Signal - Đối thủ xứng tầm của Messenger và WhatsApp

    So với Facebook Messenger và Whats App, Signal hầu như chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, “gió đã đổi chiều” vì một lý do duy nhất: Bảo mật và quyền riêng tư. Bài viết sẽ giúp bạn có cái nhìn gần hơn với ứng dụng nhắn tin còn non trẻ này.