Thứ Ba, 02/03/2021, 18:43 (GMT+7) | Điểm tin:
Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công khoảng 20 triệu/tháng. Với mức thu nhập này thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới như thế nào?