Bộ Y tế bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

Thùy Linh| 27/09/2023 13:23

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
Bộ Y tế sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Đồ họa: Hương Giang

Theo nội dung Thông tư số 17, Bộ Y tế đã sửa đổi, bổ sung một số thông tư, quyết định đã ban hành trước đó liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm bao gồm:Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30.8.2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm;

Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17.7.2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 1.12.2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24.11.2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng.

Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11.12.2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá.

Ngoài ra, Thông tư số 17/2023/TT-BYT đã bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 1.4.2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm";

Bên cạnh đó, Thông tư số 17/2023/TT-BYT đã bãi bỏ một phần 2 văn bản: Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31.12.2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành và Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19.12.2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

Như vậy, việc ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BYT là rất kịp thời nhằm sửa đổi, bãi bỏ các văn bản, quy định không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật giúp tiết kiệm thời gian, công sức, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý;

Bảo đảm đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9.11.2023.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO