Bộ Tài chính Mỹ bị tin tặc tấn công

Bộ Tài chính Mỹ bị tin tặc tấn công

Tin tặc được cho là đã tận dụng phần mềm văn bản Microsoft Office 365 để giám sát thư điện tử nội bộ của nhân viên các cơ quan này trong vòng nhiều tháng.