Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị bổ sung biên chế y tế học đường

Phùng Minh| 03/03/2024 14:37

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến bổ sung cấp phó và điều chỉnh vị trí việc làm của y tế học đường.

Cử tri tỉnh Quảng Ngãi đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2020 quy định về thành lập, tổ chức, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Việc tất cả các trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không phân biệt trường, số lớp đều chỉ có 2 cấp phó là chưa phù hợp với thực tiễn.

Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu điều chỉnh vị trí "y tế học đường" từ danh mục hỗ trợ, phục vụ sang danh mục vị trí việc làm chuyên môn dùng chung để bảo đảm chế độ, chính sách cho đội ngũ này khi tuyển dụng.

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị bổ sung biên chế y tế học đường - 1

Bộ Nội vụ (Ảnh: Thanh Tuấn).

Trả lời, Bộ Nội vụ cho biết, để triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW/2017, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị trước khi ban hành các quy định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trong đó, quy định số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm quản lý chặt chẽ số lượng cấp phó.

Tuy nhiên, theo kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương về số lượng cấp phó đối với một số tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có tính chất đặc thù (trong đó có lĩnh vực giáo dục phổ thông công lập) và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã chủ trì nghiên cứu, sửa đổi quy định về số lượng cấp phó, trong đó có sửa đổi tiêu chí xác định số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 120/2020.

Bộ Nội vụ đã báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định của Chính phủ về tiêu chí xác định số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và Nghị định số 120/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập để trình Chính phủ ban hành.

Theo Bộ Nội vụ, nhiệm vụ của "y tế học đường" cơ bản là tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người học; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe bảo đảm vệ sinh trường học và an toàn thực phẩm...

Căn cứ vào tính chất, yêu cầu, khối lượng công việc của vị trí việc làm này, theo Bộ Nội vụ, có thể ký hợp đồng lao động hoặc thuê đơn vị cung ứng dịch vụ y tế tại trường học để thực hiện xã hội hóa và tạo sự chủ động cho từng cơ sở giáo dục - đào tạo công lập. Việc đó nhằm giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Trước mắt, để bảo đảm ổn định về tổ chức và chế độ, chính sách cho đội ngũ viên chức làm nhiệm vụ về y tế học đường, Bộ Nội vụ ghi nhận nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên.

Bộ này sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về vị trí việc làm y tế học đường tại Thông tư số 12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thông tư số 19/2023 và Thông tư số 20/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phù hợp.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị bổ sung biên chế y tế học đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO