Hôm nay Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm hầu tòa

Hôm nay Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm hầu tòa

Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cùng 9 bị cáo khác hầu tòa về tội tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.713 tỉ đồng.