Biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Châu Thanh| 06/07/2021 10:36

Ngày 28/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2021/TT-BTC hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (Ảnh minh họa)

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 48/2021 các biểu mẫu báo cáo sau đây:

- Mẫu số 01/TTGN: Báo cáo kế hoạch giải ngân thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch bổ sung, điều chỉnh (nếu có) nguồn vốn nước ngoài;

Mẫu số 01/TTGN

- Mẫu số 02/TTGN: Báo cáo định kỳ tình hình giải ngân nguồn vốn nước ngoài;

Mẫu số 02/TTGN

- Mẫu số 03/TTGN: Báo cáo tình hình hạch toán, ghi thu ghi chi nguồn vốn nước ngoài hàng năm;

Mẫu số 03/TTGN

- Mẫu số 04/TTGN: Báo cáo kết thúc giải ngân khoản vay nguồn vốn nước ngoài.

Mẫu số 04/TTGN

Hướng dẫn lập biểu mẫu báo cáo

1. Nội dung báo cáo:

Tại các biểu kèm theo các Mẫu báo cáo số 02/TTGN, 03/TTGN: các Chủ dự án, Ban quản lý dự án, Bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo toàn bộ Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các chỉ tiêu tại biểu số liệu:

(1) Mã số dự án đầu tư: Là mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước được cơ quan tài chính cấp cho từng dự án theo quy định.

(2) Kế hoạch vốn nước ngoài trung hạn và hàng năm: Là số kế hoạch vốn nước ngoài do Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện phân bổ chi tiết cho từng dự án theo các Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(3) Kế hoạch vốn kéo dài/ chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: Là số kế hoạch vốn của năm trước được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép kéo dài/ chuyển nguồn thực hiện sang năm tiếp theo.

(4) Số liệu giải ngân vốn nước ngoài:

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước: là số vốn ngoài nước đã kiểm soát chi và giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước qua Kho bạc Nhà nước đến thời điểm báo cáo.

- Vốn nước ngoài theo phương thức ghi thu ghi chi: là số vốn chủ dự án, ban quản lý dự án đã gửi đơn rút vốn đến cơ quan tài chính đến thời điểm báo cáo; riêng đối với phương thức giải ngân qua tài khoản đặc biệt chỉ tính các đơn rút vốn hoàn vốn đã chi tiêu từ tài khoản đặc biệt theo kế hoạch vốn đã được giao.

(5) Tỷ giá hạch toán: theo quy định tại Điều 68 Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

(6) Cơ quan ký xác nhận tại các biểu số liệu kèm theo Mẫu số 01/TTGN, 02/TTGN, 03/TTGN, 04/TTGN:

Báo cáo của Chủ dự án/Ban Quản lý dự án, Bộ, cơ quan trung ương, địa phương: Thủ trưởng cơ quan tài chính – kế hoạch thuộc Chủ dự án/Ban Quản lý dự án, Bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

3. Giải nghĩa các từ viết tắt tại mẫu biểu:

ĐTPT: đầu tư phát triển

HCSN: hành chính sự nghiệp

GTGC: ghi thu ghi chi

Cơ chế TCTN: cơ chế tài chính trong nước

Thông tư 48/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Châu Thanh

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO