biển cửa việt

Quan điểm giải quyết vấn đề phân định biển của Việt Nam (Phần II)
Trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc Việt Nam, trải qua các thời kỳ lịch sử, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện chính sách nhất quán trong đấu tranh chống lại các thế lực xâm phạm toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO