Bí thư, Chủ tịch Hà Nội sẽ đánh giá, xếp loại cán bộ hàng tháng

Nguyễn Trường | 18/08/2022, 10:23

Theo quy định vừa được sửa đổi, bổ sung, Bí thư và Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ chủ trì cùng tập thể Thường trực Thành ủy, UBND TP thực hiện công tác đánh giá cán bộ hàng tháng.

Cán bộ loại A phải đạt từ 90-100 điểm

Quy định này nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của tập thể Thường trực Thành ủy, UBND TP và Bí thư, Chủ tịch UBND trong công tác đánh giá cán bộ hàng tháng, được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành tại Quyết định số 3251-QĐ/TU về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố.

Bí thư, Chủ tịch Hà Nội sẽ đánh giá, xếp loại cán bộ hàng tháng - 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (bên trái) và Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh (Ảnh tư liệu).

Có 9 nhóm nội dung được sửa đổi, bổ sung theo hướng hoàn thiện, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ hàng tháng. Trong đó, nổi bật là nội dung sửa đổi lần này tăng cường vai trò, trách nhiệm của tập thể Thường trực Thành ủy, UBND TP và cá nhân Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trong công tác đánh giá cán bộ hàng tháng.

Cụ thể, về thẩm quyền đánh giá quy định tại Điều 8, thay vì tập thể Thường trực Thành ủy ủy quyền cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thì từ nay Bí thư Thành ủy sẽ chủ trì, cùng tập thể Thường trực Thành ủy quyết định xếp loại.

Các cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội đánh giá, xếp loại gồm: Trưởng các ban Đảng, Chánh Văn phòng Thành ủy; cấp trưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (trên cơ sở nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị). Nội dung sửa đổi tương tự đối với đánh giá, xếp loại đối với các Bí thư quận, huyện, thị ủy (Bí thư quận, huyện, thị ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND quận, huyện, thị xã; Bí thư Đảng ủy khối và Bí thư Đảng ủy trực thuộc Thành ủy).

Ở khối chính quyền, thay vì Chủ tịch UBND TP quyết định xếp loại thì sửa đổi thành Chủ tịch UBND TP sẽ chủ trì, cùng tập thể lãnh đạo UBND TP quyết định xếp loại đối với các cấp trưởng Sở, ban, ngành thành phố và cấp trưởng các đơn vị thuộc UBND TP quản lý (trên cơ sở nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị).

Về mức xếp loại, tại Điều 10 của Quy định 1841-QĐ/TU được sửa đổi, bổ sung nội dung thể hiện: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) đạt từ 90 điểm đến 100 điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) đạt từ 70 điểm đến dưới 90 điểm; hoàn thành nhiệm vụ (Loại C) đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D) đạt dưới 50 điểm.

Xếp loại của lãnh đạo phụ thuộc vào nhân viên

Theo Quy định 3251-QĐ/TU, Bí thư cấp ủy trực thuộc Thành ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố có trách nhiệm chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức chính xác, khách quan, công bằng, thực chất giữa các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở các lĩnh vực công tác.

Căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tháng để quyết định tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị đó.

Cơ quan, đơn vị và tổ chức, bộ phận trực thuộc cơ quan, đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì tỷ lệ các cá nhân được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 20-25% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cơ quan, đơn vị và tổ chức, bộ phận trực thuộc cơ quan, đơn vị được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tỷ lệ các cá nhân được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 15-20% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cơ quan, đơn vị và tổ chức, bộ phận trực thuộc cơ quan, đơn vị được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ thì tỷ lệ các cá nhân được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 10% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cơ quan, đơn vị bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ thì không xem xét đánh giá, xếp loại cá nhân ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá, xếp loại của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải được xem xét gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên toàn thành phố không quá 20% tổng số cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư, Chủ tịch Hà Nội sẽ đánh giá, xếp loại cán bộ hàng tháng
vietnam.vn