Thứ Hai, 10/05/2021, 01:58 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Bị phạt oan

    Làm không xong, bỏ sót việc hoặc bị điểm thấp ở trường, thế nào Thảo cũng “ăn” roi. Bố thường đánh mạnh tay, rất đau.