Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống dịch chân tay miệng

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống dịch chân tay miệng

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã có Công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng.