Bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV: Thông qua 7 luật

Hoa Lê| 29/11/2023 11:40

Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 luật, 8 nghị quyết; thảo luận, cho ý kiến 8 dự án luật khác; thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác và ban hành nghị quyết chung của kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, cho hay, sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, hôm nay 29/11, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Với tỷ lệ tán thành rất cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua , 8 nghị quyết; thảo luận, cho ý kiến 8 dự án luật khác; thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác và ban hành nghị quyết chung của kỳ họp.

7 luật được Quốc hội thông qua:

1. Luật Căn cước

2. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

3. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

4. Luật Nhà ở (sửa đổi)

5. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

6. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

7. Luật Viễn thông (sửa đổi).

2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã thảo luận kỹ tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2023;

Thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;

Quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV: Thông qua 7 luật - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Ảnh: Quốc hội).

Quốc hội thống nhất đánh giá, từ năm 2023 và đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo.

Tăng trưởng kinh tế dần được phục hồi theo hướng ngày một tích cực hơn, dự báo cả năm GDP tăng trên 5% và hoàn thành ít nhất 10/15 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội.

An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Triển khai đồng bộ cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm...

Đã lấy phiếu tín nhiệm với 44 người giữ chức vụ

Về công tác tư pháp, Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 2 nghị quyết quy phạm pháp luật và 7 luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), do tính chất đặc biệt quan trọng và phức tạp của 2 dự án luật này, Quốc hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất xác đáng, đồng thời đã cân nhắc thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Về hoạt động giám sát, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề với nhiều kiến nghị, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV: Thông qua 7 luật - 2

Hôm nay bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Quốc hội).

Quốc hội đồng ý để Chính phủ khẩn trương xây dựng, trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù và việc phân cấp cho cấp huyện quyết định danh mục, cơ cấu, phân bổ sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong triển khai thực hiện các chương trình.

Quốc hội đã dành 2,5 ngày chất vấn Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Trưởng ngành với 21 lĩnh vực thuộc 4 nhóm nội dung: kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; nội chính, tư pháp; văn hóa, xã hội.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chất vấn, trong đó đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV: Thông qua 7 luật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO