Bất ngờ về lương của Bầu Đức

Duy Quang| 16/05/2023 10:26

Năm nay, thù lao của ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai là 20 triệu đồng/tháng. Trong khi năm 2022, bầu Đức nhận mức thu nhập khoảng 2,6 tỷ đồng. 

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị, thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2023.

Theo đó, thù lao của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị là 20 triệu đồng/tháng. Các thành viên Hội đồng quản trị nhận lương 15 triệu đồng/người/tháng.

Trưởng Ban kiểm soát nhận lương 12 triệu đồng/tháng và các thành viên nhận 10 triệu đồng/người/tháng. Ban thư ký có mức lương 8 triệu đồng/người/tháng.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 cho thấy, trong năm 2022, Bầu Đức nhận mức thu nhập gần 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Đức còn nhận khoảng 58 triệu đồng thu nhập tại các công ty con thuộc tập đoàn.

Bất ngờ về lương của Bầu Đức ảnh 1
Thù lao của bầu Đức trong năm 2023 là 20 triệu đồng/tháng.

Quý I/2023, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu gần 1.700 tỷ đồng và lãi gộp 412 tỷ đồng, tăng tương ứng 111% và 42% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các mảng kinh doanh của HAG đều tăng trưởng mạnh về doanh thu, trong đó mảng heo tăng mạnh nhất với 190%.

Trong quý I, cả doanh thu tài chính và chi phí tài chính đều giảm hơn 20%. Trong đó, chi phí tài chính giảm nhờ hoàn nhập dự phòng 22 tỷ đồng. Các khoản chi phí khác của HAG đều tăng, với chi phí bán hàng tăng lên 59 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 37 tỷ đồng. Kết quả, Hoàng Anh Gia Lai lãi ròng 291 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Cho năm 2023, HAG đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, Hoàng Anh Gia Lai hoàn thành 33% chỉ tiêu doanh thu và 27% chỉ tiêu lợi nhuận sau 3 tháng đầu năm.

Tại 31/3/2023, quy mô tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt 20.580 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất ghi nhận 7.609 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 15% về còn 981 tỷ đồng. Nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai là 15.254 tỷ đồng, gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu. Lỗ luỹ kế cuối quý I/2023 còn hơn 3.050 tỷ đồng.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bất ngờ về lương của Bầu Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO