bao ton ngap nuoc

INSEE Việt Nam và IUCN ký thỏa thuận mới thực hiện mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030
một năm trước Thiên nhiên - Môi trường
(TN&MT) - Sự hợp tác lần này để tiếp tục thực hiện cam kết bảo tồn đa dạng sinh học cho nhà máy Hòn Chông, Việt Nam, tuân theo thỏa thuận giữa Xi măng INSEE và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN.
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
    vietnam.vn