Bão số 7 đang di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ

Bão số 7 đang di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ

Dự báo, khoảng gần sáng mai (14/10) bão số 7 sẽ đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sau đó, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh phía Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.