Thứ Bảy, 08/05/2021, 17:17 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Người dùng iOS nên tắt ngay AirDrop

    Số điện thoại, email của người dùng có thể bị lộ vì lỗi bảo mật trong AirDrop. Người dùng chỉ nên bật khi cần chuyển file và mặc định tắt để chờ bản vá lỗi.