Hàng nghìn con hải cẩu leo lên tảng băng đầu tiên

Hàng nghìn con hải cẩu leo lên tảng băng đầu tiên

Khoảng ba nghìn con hải cẩu đã trèo lên các tảng băng ở vịnh Chivyrkuisky của hồ Baikal. Vùng đất của hải cẩu mùa thu trải dài trên vài km vuông. Hiện tượng tương tự thế này có thể được quan sát hàng năm.
Các dòng sông băng ở Trung Quốc đang tan dần, có nguy cơ biến mất

Các dòng sông băng ở Trung Quốc đang tan dần, có nguy cơ biến mất

Các dòng sông băng trên dãy Kỳ Liên Sơn dài 800km ở phía tây bắc Trung Quốc đang tan dần và có thể biến mất vào giữa thế kỷ này. Lời cảnh tỉnh tương tự với hàng chục nghìn sông băng khác trên cao nguyên Tây tạng, còn được gọi là cực thứ 3 của thế giới.