Ban Tuyên giáo

Chân dung tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình
26 ngày trước Xã hội
Ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng vừa được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
  • Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch đã lợi dụng mạng internet, mạng xã hội... để đăng tải, chia sẻ các tin, bài, video, hình ảnh có nội dung xuyên tặc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, Tỉnh ủy Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành đề ra nhiều giải pháp tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn... góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
  • Về nhiệm vụ công tác tuyên giáo tới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
  • Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Tuyên Quang đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa và sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO