400 cây ATM phát nổ ở Đức trong năm 2020

400 cây ATM phát nổ ở Đức trong năm 2020

Tại Đức, số lượng cây rút tiền tự động (ATM) bị các đối tượng tội phạm cho phát nổ để cướp hàng triệu euro trong năm 2020 tăng lên đáng kể, lập kỷ lục mới.