Đại sứ Đặng Tích Quân cho biết Trung Quốc theo sát các nỗ lực của ASEAN dưới sự lãnh đạo của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác chống dịch bệnh viêm ...
Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi đánh giá Việt Nam đã thể hiện “tầm lãnh đạo mạnh mẽ” trong việc dẫn dắt một phản ứng tập thể của khu vực trước đại ...
Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần đặt lợi ích người dân lên hàng đầu, bảo đảm sức khỏe và sinh kế của nhân dân, hỗ trợ kịp thời và đối xử bình đẳng với c ...
Cuộc khủng hoảng chưa từng có đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với quá trình đạt được các mục tiêu phát triển bền vững SDGs của Hiệp hội Các qu ...