Amazon ra mắt Fire HD 8 mới với chipset và USB-C nhanh hơn

Amazon ra mắt Fire HD 8 mới với chipset và USB-C nhanh hơn

Amazon vừa giới thiệu các phiên bản mới của dòng máy tính bảng Fire HD 8, bao gồm các biến thể HD 8, HD 8 Plus và HD 8 Kids Edition (giống HD 8 nhưng kèm case bảo vệ đặc biệt). Cả ba đều mang chipset nhanh hơn, RAM nhiều hơn và được trang bị kết nối USB-C.