vietbao

Khi Vũ Trọng Lương giới thiệu là cán bộ trong hội đồng thi đến lấy đồ, nhóm cảnh sát bảo vệ đã để người này vào bê thùng đựng bài thi ra khỏi nơi niêm phong, thậm chí còn bê giúp ra xe.