vietbao

Đây là sự kiện lần đầu tiên do Việt Nam đăng cai tổ chức mang đến cách tiếp cận mới trong lĩnh vực đào tạo, kiểm tra và đánh giá trình độ ngôn ngữ.