vietbao

Loại da nhân tạo do các nhà khoa học Thuỵ Sĩ phát triển sử dụng silicone và các điện cực đặc biệt, sẽ được sử dụng như một thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng ở các cơ sở y tế và cải thiện các thiết bị thực tế ảo.