3 điểm mới tuyển sinh các trường Y Dược năm 2022

01/07/2022 16:37

Các trường Y Dược như Đại học Y Hà Nội, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y Dược TP.HCM, Dược Hà Nội… dành phần lớn chỉ tiêu từ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2022, các trường Y Dược dành từ 50-90% cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, một số trường chỉ sử dụng phương thức này để xét tuyển như Đại học Y Dược TP HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Ðại học Y Dược Cần Thơ...

Một số mở thêm ngành mới như: Đại học Y Hà Nội mở chương trình Điều dưỡng tiên tiến; Đại học Dược Hà Nội mở thêm ngành Công nghệ sinh học, Hóa học, Chất lượng cao Dược học. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển sinh thêm bằng các khối A01, D07, D08.

Hầu hết các trường đào tạo ngành Y Dược đều tăng học phí. Cụ thể, học phí Đại học Y Hà Nội là 2,45 triệu đồng/tháng, tăng 71% so với mức học phí năm ngoái là 1,43 triệu đồng/tháng; Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có mức tăng gấp 3 lần so với khi chưa tự chủ, mức cao nhất là 44,3 triệu đồng/năm với ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt. Đại học Y dược TP.HCM có mức tăng mạnh, Y tế công cộng, Dinh dưỡng 37 triệu đồng; Y học dự phòng, Y học cổ truyền 41,8 triệu đồng, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cao nhất, lần lượt 74,8 và 77 triệu đồng.

Tổng quan tuyển sinh ngành Y Dược 2022
STT

Phương thức tuyển sinh
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh
Khối tuyển sinh
Học phí

Khu vực phía Bắc
1
Đại học Y Hà Nội
970 chỉ tiêu
B00
- Y dược (gồm các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng) và Răng Hàm Mặt: 2,45 triệu đồng/tháng
- Khối ngành sức khỏe (Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Y tế công cộng): 18.500.000 đồng/năm học/sinh viên
- Chương trình Điều dưỡng tiên tiến mới: 37.000.000 đồng/năm học/sinh viên.


Xét tuyển thẳng
Giành 25% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thẳng và 75% cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Mở chương trình Điều dưỡng tiên tiến (mới)

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
2
Đại học Y Dược, ĐHQG Hà Nội
550 chỉ tiêu
- A00 (Dược học)
- B00 (Y khoa, kĩ thuật hình ảnh y học, điều dưỡng)
Hệ chuẩn: 2.450.000 đồng/tháng

Hệ Chất lượng cao Răng Hàm Mặt: 6.000.000 đồng/tháng


Xét tuyển thẳng
Giành ra 50% chỉ tiêu mỗi ngành cho phương thức xét điểm tốt nghiệp

Xét điểm thi ĐGNL từ 100 điểm

Xét tuyển chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Xét tuyển bằng điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN

Xét tuyển chứng chỉ IELTS
3
Đại học Dược Hà Nội
950 chỉ tiêu
- A00 (Dược học, Hóa dược, Hóa học)

- B00 (Công nghệ sinh học)
Ngành Dược:2.450.000/tháng

Ngành Hóa dược: 1.850.000/ tháng

Ngành Công nghệ sinh học và Hóa học: 1.350.000/tháng


Xét tuyển thẳng
Giành 58% chỉ tiêu cho xét điểm tốt nghiệp THPT

Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên hoặc giải Ba kì thi HSG tỉnh trở lên (các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh) sẽ được cộng vào tổng điểm xét tuyển tối đa 2 điểm cho phương thức xét tuyển học bạ học sinh chuyên, kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kiểm tra tư duy.

Mở thêm ngành mới: Công nghệ sinh học, Hóa học, Chất lượng cao Dược học (mới)

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Xét tuyển bằng điểm kiểm tra tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội (mới)

Xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ SAT/ACT và Xét học bạ học sinh Chuyên
4
Đại học Y Dược Thái Bình
1.050 chỉ tiêu
A00, A01, B00, D07, D08
Ngành Y khoa, Y học cổ truyền và Dược học: 24.500.000/năm.

Các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Y tế công cộng: 18.500.000/năm


Xét tuyển thẳng
Giành 80% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh được cộng tối đa 2 điểm vào điểm thi nếu có chứng chỉ IELTS

Thêm tổ hợp tuyển sinh: Toán - Hóa - Anh (D07), Toán - Sinh - Anh (D08), Toán - Lí - Anh (A01)(mới)

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Xét tuyển từ các trường dự bị đại học dân tộc
5
Đại học Y Dược Thái Nguyên
1550 chỉ tiêu
D07, B00, D08
Y Khoa, Y học dự phòng, Răng - Hàm - Mặt, Dược học: 2.450.000 đồng/ sinh viên/ tháng

Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Hộ sinh: 1.850.000 đồng/ sinh viên/tháng


Xét tuyển thẳng theo đề án của trường
50 chỉ tiêu

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
861 chỉ tiêu (hơn 50%)

Xét học bạ THPT
569 chỉ tiêu

Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG HN
70 chỉ tiêu
Yêu cầu: điểm thi từ 100 điểm

Đại học Y Dược Hải Phòng
1160 chỉ tiêu
- A00 (ngành Y khoa, Dược học)
- B00
- D07 (ngành Dược học)
Y khoa, Răng hàm mặt và Dược học: 2.450.000/năm

Y học dự phòng, Y học cổ truyền: 2.200.000/năm

Điều dưỡng và Kỹ thuật XNYH: 1.850.000 đồng


Xét tuyển thẳng
tối đa 10% mỗi chuyên ngành

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
1140 chỉ tiêu (90%)

Khu vực phía Nam
6
Đại học Y Dược TP HCM
2403 chỉ tiêu
- A00 (ngành Dược học)
- B00
Y tế công cộng, Dinh dưỡng 37 triệu đồng;
Y học dự phòng, Y học cổ truyền 41,8, triệu đồng
Y khoa: 74,8 triệu đồng
Răng - Hàm - Mặt: 77 triệu đồng


Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
Giành toàn bộ chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
7
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
1310 chỉ tiêu
B00
Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt.:44,3 triệu đồng/năm
Các ngành còn lại, học phí cao nhất không quá 41 triệu đồng/năm


Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
Giành toàn bộ chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
8
Ðại học Y Dược Cần Thơ
2200 chỉ tiêu
B00
Hệ đại trà: 24,6 triệu đồng/năm


Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
Giành toàn bộ chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Trương Vinh

Tổng quan tuyển sinh ngành Y Dược 2022
STT

Phương thức tuyển sinh
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh
Khối tuyển sinh
Học phí

Khu vực phía Bắc
1
Đại học Y Hà Nội
970 chỉ tiêu
B00
- Y dược (gồm các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng) và Răng Hàm Mặt: 2,45 triệu đồng/tháng
- Khối ngành sức khỏe (Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Y tế công cộng): 18.500.000 đồng/năm học/sinh viên
- Chương trình Điều dưỡng tiên tiến mới: 37.000.000 đồng/năm học/sinh viên.


Xét tuyển thẳng
Giành 25% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thẳng và 75% cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Mở chương trình Điều dưỡng tiên tiến (mới)

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
2
Đại học Y Dược, ĐHQG Hà Nội
550 chỉ tiêu
- A00 (Dược học)
- B00 (Y khoa, kĩ thuật hình ảnh y học, điều dưỡng)
Hệ chuẩn: 2.450.000 đồng/tháng

Hệ Chất lượng cao Răng Hàm Mặt: 6.000.000 đồng/tháng


Xét tuyển thẳng
Giành ra 50% chỉ tiêu mỗi ngành cho phương thức xét điểm tốt nghiệp

Xét điểm thi ĐGNL từ 100 điểm

Xét tuyển chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Xét tuyển bằng điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN

Xét tuyển chứng chỉ IELTS
3
Đại học Dược Hà Nội
950 chỉ tiêu
- A00 (Dược học, Hóa dược, Hóa học)

- B00 (Công nghệ sinh học)
Ngành Dược:2.450.000/tháng

Ngành Hóa dược: 1.850.000/ tháng

Ngành Công nghệ sinh học và Hóa học: 1.350.000/tháng


Xét tuyển thẳng
Giành 58% chỉ tiêu cho xét điểm tốt nghiệp THPT

Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên hoặc giải Ba kì thi HSG tỉnh trở lên (các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh) sẽ được cộng vào tổng điểm xét tuyển tối đa 2 điểm cho phương thức xét tuyển học bạ học sinh chuyên, kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kiểm tra tư duy.

Mở thêm ngành mới: Công nghệ sinh học, Hóa học, Chất lượng cao Dược học (mới)

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Xét tuyển bằng điểm kiểm tra tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội (mới)

Xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ SAT/ACT và Xét học bạ học sinh Chuyên
4
Đại học Y Dược Thái Bình
1.050 chỉ tiêu
A00, A01, B00, D07, D08
Ngành Y khoa, Y học cổ truyền và Dược học: 24.500.000/năm.

Các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Y tế công cộng: 18.500.000/năm


Xét tuyển thẳng
Giành 80% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh được cộng tối đa 2 điểm vào điểm thi nếu có chứng chỉ IELTS

Thêm tổ hợp tuyển sinh: Toán - Hóa - Anh (D07), Toán - Sinh - Anh (D08), Toán - Lí - Anh (A01)(mới)

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Xét tuyển từ các trường dự bị đại học dân tộc
5
Đại học Y Dược Thái Nguyên
1550 chỉ tiêu
D07, B00, D08
Y Khoa, Y học dự phòng, Răng - Hàm - Mặt, Dược học: 2.450.000 đồng/ sinh viên/ tháng

Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Hộ sinh: 1.850.000 đồng/ sinh viên/tháng


Xét tuyển thẳng theo đề án của trường
50 chỉ tiêu

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
861 chỉ tiêu (hơn 50%)

Xét học bạ THPT
569 chỉ tiêu

Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG HN
70 chỉ tiêu
Yêu cầu: điểm thi từ 100 điểm

Đại học Y Dược Hải Phòng
1160 chỉ tiêu
- A00 (ngành Y khoa, Dược học)
- B00
- D07 (ngành Dược học)
Y khoa, Răng hàm mặt và Dược học: 2.450.000/năm

Y học dự phòng, Y học cổ truyền: 2.200.000/năm

Điều dưỡng và Kỹ thuật XNYH: 1.850.000 đồng


Xét tuyển thẳng
tối đa 10% mỗi chuyên ngành

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
1140 chỉ tiêu (90%)

Khu vực phía Nam
6
Đại học Y Dược TP HCM
2403 chỉ tiêu
- A00 (ngành Dược học)
- B00
Y tế công cộng, Dinh dưỡng 37 triệu đồng;
Y học dự phòng, Y học cổ truyền 41,8, triệu đồng
Y khoa: 74,8 triệu đồng
Răng - Hàm - Mặt: 77 triệu đồng


Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
Giành toàn bộ chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
7
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
1310 chỉ tiêu
B00
Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt.:44,3 triệu đồng/năm
Các ngành còn lại, học phí cao nhất không quá 41 triệu đồng/năm


Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
Giành toàn bộ chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
8
Ðại học Y Dược Cần Thơ
2200 chỉ tiêu
B00
Hệ đại trà: 24,6 triệu đồng/năm


Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
Giành toàn bộ chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
(Nguồn: Vietnamnet)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
3 điểm mới tuyển sinh các trường Y Dược năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO